Kısa Bilgiler


SICAK KEMOTERAPİ NEDİR? HANGİ DURUMLURDA UYGULANIR?

NEDİR?
Karın içine ameliyatla uygulanan bir kemoterapi şeklidir.

KİME UYGULANIR?
Karın içindeki bazı organların uzak organ yayılımı olmayan, ancak karın içi yayılımı olan lokal ileri kanserlerinde ve periton kanserinde uygulanır.

HEDEFLENEN NEDİR?
-Ameliyat sonrası karın içinde kanser tekrarlamasını engellemek için önlem olarak,
-Karın içinde sınırlı yayılımı olan veya karın zarından ( periton) köken olan kanserlerde tedavi amaçlı
-Karın içinde kanser sebebiyle meydana gelen sıvı oluşumunu engellemek veya tedavi etmek amacıyla uygulanır.

NASIL YAPILIR?
Uygulama öncesinde kanserin köken aldığı organ veya dokudaki hastalıklı bölge çıkarılır, daha sonra karın içindeki yayılımlar temizlenir (Sitoreduktif Cerrahi)
Bu ameliyatlardan sonra karın boşluğu özel bir cihaz yardımıyla 41 -42 derece sıcaklığındaki anti kanser ilaç içeren sıvı ile muamele edilir. Bu uygulama 0.5 ila 2 saat arasında devam eder.
Böylece, kanser hastalarına sistemik olarak verilemeyecek kadar yüksek miktarda ilaç verilebilir.

ETKİ MEKANİZMASI

Sıcak uygulamanın kanser hücrelerini öldüren ve kemoterapinin etkisini artıran özelliklerinden faydalanıllır.

Appendiksin müsinöz kanserleri , yumurtalık kanserleri, kalın barsak kanserleri ve periton zarı kanserinde (mezotelyoma) yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygun olan mide kanseri hastalarında da henüz standart tedaviye girmemekle beraber ümit verici sonuçlar bildirilmektedir.


GEBELİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN MEME KANSERİNİN TEDAVİSİ

Günümüzde  ortalama gebelik yaşının yükselmesi sebebiyle gebelikte meme kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Bu hastalardaki tedavi prensipleri gebe olmayanlarınki ile aynıdır ve multidisiplinerdir. Tedavi planı bebeğin ve annenin sağlığı birlikte düşünülerek yapılır. Gebeliğin ilk üç ayı bebeğin organların oluşum dönemi olduğu için bu dönemde zorunlu olmadıkça herhangi bir tedavi uygulanmaz. En uygun tedavi aralığı gebeliğin dördüncü ve sekizinci ayları arasıdır. Cerrahi uygulama memenin tamamının alınması şeklinde olmak zorunda değildir, meme koruyucu cerrahi gebelerde güvenle uygulanabilir . Gerekli görülen hastalarda uygun ilaç seçimi ile kemoterapi uygulanabilir. Hastanın sağkalımını hastalığın evresi belirler. Gebeliğin yalnız başına olumsuz etkisi yoktur. Gebeliğin sonlandırılmasının sağkalım üzerinde  etkisi yoktur. İleri yaş gebeliklerde farkedilen veya şüphelenilen meme değişiklikleri ihmal edilmemelidir.

LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ SONRASI HAYAT

(Kapalı) safra kesesi ameliyatından sonra hasta bir gece hastanede takip edilir ve ertesi gün taburcu olur.Ameliyat sonrası ağrısı ağızdan alınan basit ağrı kesiciler ile kontrol edilir. Hasta genellikle 3-5 gün içinde eski hayatına geri döner. Ameliyattan önce önerilen diyet uygulamalarına gerek kalmaz. Normal ve dengeli beslenebilir. Safra kesesi tamamen alındığı için taşın safra kesesinde nüks etme olasılığı yoktur.

KANSER NEDİR?

Kanser günümüzün en önemli sağlık poblemlerinden dir. Vücuttaki hücrelerden bır grubunun kontrolden çıkması durumudur. Bu hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalarak organlarda kitleler oluştururlar. Ayrıca bulundukları yerden ayrılarak vücuda dağılırlar. Başka yerlerde yerleşip çoğalarak vücüdu istila ederler. Ve organızmanın iflasına sebep olurlar. Erken teşhis sağkalımı ve tedaviyi etkileyen en önemli faktördür. 40 yaş sonrası perıyodık sağlık kontrolleri bu sebeple çok önemlidir.

SESSİZ SAFRA KESESİ TAŞLARI TEDAVİ EDİLMELİ Mİ?

Şikayet yaratamayan safra kesesi taşlarına sessiz taş denir. Her yıl %5-10 u şikayet oluşturmaya başlar.Bazen bu şikayet komplikasyon şeklinde ortaya çıkarlar. Akut kolesısıtıt, akut pankreatit, kolanjit gibi çok sıkıntılı durumlara sebep olabilirler. Bu durumlarda ameliyat zorlaşır ve kapalı şekilde (laparoskopık) yapılamayabilir, ERCP+EST (safra yollarına düşen taşın çıkarılması işlemi) gibi ek girişimlere ihtiyaç olabilir. Bu riskleri almadan ,herşey kontrolde iken bu hastalara ameliyat olmaları uygun olur.

LAPAROSKOPİK CERRAHİ NEDİR?

Karın duvarına yapılan küçük kesilerden yerleştirilen özel tasarım borular aracılığıyla yapılan ameliyatlara verilen genel isimdir. Bu ameliyatlar karın içinin görüntüsü televızyon ekranına yansıtılarak yapılır. Özel tasarım uzun aletler ile gerçekleştirilir. Artık birçok ameliyat bu metodla yapılabilmektedir (safra kesesi, kolon verektum, kasık fıtığı amelıyatları vb)
Böylece ameliyat sonrası dönem daha rahat olmaktadır. Hasta daha kısa sürede İyileşmekte ve işine geri dönebilmektedir.

MEME KANSERİ TAKİPLERİ NE ZAMAN BAŞLAMALI VE HANGİ SIKLIKLA YAPILMALI?


Ortalama riskli kadınlarda; 25 yaştan itibaren ayda bir kere ,adet dönemi sonrası kendi kendine meme muayenesi yapmaları önerilir. 40 yaş sonrasında ise :yılda bir kere doktor muayenesi ve mammografi, gerekirse ultrasonografi ve MRI ile ek değerlendirme yapılır. Yüksek risk grubunda olanlarda,kontrollere daha erken başlanır ve daha sık yapılır. Kontrol ve takip aralıkları ;muayene ve tetkik sonuçlarına göre doktor tarafından ayarlanır.

ERKEN EVRE MEME KANSERİNDE AMELİYAT SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Meme kanseri kabaca erken evre kanser,lokal ileri kanser ve İleri evre kanser olarak sınıflanabilir. Hastaların büyük kısmını oluşturan erken evre kanserlerde tedaviye ameliyat ile başlanır. Bu gruptaki hastalara genel olarak 3 çeşit ameliyat uygulanabilir: hastalıklı memenin tamamını çıkar ılabilir, meme cildini koruyarak meme çıkarıldıktan sonra eş zamanlı olarak implant ile yen iden meme oluşturulabilir veya memenin yalnızca hastalıklı
kısmını çıkarılabilir. Ayrıca her hasta koltukaltı yayılımı açısından değerlendilir. Sentinel lenf nodu bıopsisi ve gerekirse aksiller diseksiy on yapılır.
Ameliyat öncesi ,hasta ve hekim alternatifler üzerinde konuşarak seçeneklerden uygun olanına karar verirler.
Erken evre meme kanseri genel olarak tedavi edilebilir bir hastalıktır. Lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyiniz !

KANSERİN EVRESİ NE DEMEK/ÖNEMİ NE?

Kanserin oluştuğu organ/dokudaki ileriliğini ve vücuttaki yayılma durumunu ifade eden bir değerlendirmedir. Ameliyat öncesinde muayene ve görüntüleme araçları ile ameliyat sonrasında ise çıkarılan dokuların patolojik incelenmesi ile kanser evrelenir. Organ ve doku kanserleri kabaca 0 ile 4 arasında sınıflanırlar. Evre 4 vücuda yayılmış hastalıktır. Evre 0 ise çok erken hastalığı ifade eder. Bu sınıflama klinik uygulamada bir standardizasyon sağlar. Seçilecek tedaviye karar verilmesinde yardımcı olur.Beklenen sağkalım ile ilgili fikir verir.
HASTALIK NE KADAR ERKEN EVREDE TESBİT EDİLİRSE TEDAVİ OKADAR BAŞARILI OLUR. LÜTFEN 40 YAŞ SONRASI SAGLIK KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEYİNİZ

ORGAN ve DOKU KANSERLERİNDE AMELİYAT İLE YAPILMAK İSTENEN NEDİR ?

Kanser: organ ve dokulardaki hücreden başlayarak oluştuğu yerde kıtle oluşturan, komşu sağlam doku ve organlara doğru ilerleyebilen ve vücudun başka yerlerine yayılabilen bir hücre hastalığıdır. Bu hastalarda tedavi multidisiplinerdir. Organ ve doku kanserlerinin tedavisinde cerrahi önemli bir yer tutar. Burada temel amaç kanserli dokunun etrafındaki bir miktar komşu sağlam doku ile beraber vücuttan uzaklaştırılması ve bölgesel yayılıma alanlarının hastalıktan temizlenmesidir. Bazı ileri evre hastalara palyatif (rahatlatıcı) cerrahi uygulamalar da gerekebilir. En etkili tedavi erken tesbit edilen kanserlere uygulanabilir. Lütfen şikayetlerinizi ihmal etmeyin ve kanser taramalarınızı yaptırın.

TİROİD NODÜLÜ NEDİR? ÖNEMLİ MİDİR?

Tırod bezinde oluşan kıtlelere tiroid nodülü denilir. Bazen dışarıdan arkedilecek kadar büyürler. Genellikle iyi huyludurlar. Bazen tiroid kanseri sebebıyle oluşabilirler. Erken yaşlarda veya ileri yaşlarda oluşan nodüllerin kanser olma ihtimali daha yüksektir. Ultrasonografide veya klinik muayenede şüphe uyandıran nodüllerin ince iğne biopsisi yapılarak incelenmesi gerekir, Kanser tanısı veya şüphesi olan ,çok büyüyüp bası semptomları ve
kozmetik rahatsızlık yaratan ya da hiperfonksiyone olan (kontrolden çıkarak sürekli hormon salgılayan) nodüllerin ameliyatı gerekir. Diğer hastaların bir süre yılda bir ,daha sonra seyrek aralıklarla takibi yeterlidir.

SESSİZ SAFRA KESESİ TAŞLARI TEDAVİ EDİLMELİ Mİ?

Şikayet yaratamayan safra kesesi taşlarına sessiz taş denir. Her yıl %5-10 u şikayet oluşturmaya başlar.Bazen bu şikayet komplikasyon şeklinde ortaya çıkarlar. Akut kolesısıtıt,akut pankreatit, tıkanma sarılığı ve kolanjit gibi çok sıkıntılı durumlara sebep olabilirler. Bu durumlarda ameliyat zorlaşır ve kapalı şekilde (laparoskopık) yapılamayabilir, ERCP+EST (safra yollarına düşen taşın çıkarılması işlemi) gibi ek girişimlere ihtiyaç olabilir. Bu riskleri almadan ,herşey kontrolde iken bu hastaların ameliyat olmaları uygun olur.

KALIN BAĞIRSAK (KOLON) KANSERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ

Kolon kanseri toplumda en sık görülen kanserlerdendir. Kalın bağırsağın iç yüzünü döşeyen hücre tabakasından köken alır. Kolonun değişik yerlerinde oluşabilir. Oluştuğu yere göre çıkarılacak bağırsak bölümü değişir. Sağ hemikolektomi, transvers kolektomi, sol hemikolektomi, sigmoid kolektomi gibi kalın bağırsağın değişik kısımlarının çıkarılmasını ifade eden ameliyat uygulamaları yapılır. Bunların herbirinde yaklaşık 30-40 cm lik kalın bağırsak parçası çıkarlır ve kalan bağırsak uçları tekrar birbirine dikilerek devamlılık sağlanır . Ameliyatların amacı hastalıklı bağırsak kısmının ve bölgesel yayılma alanlarının vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Bu ameliyatlar hastanın ve hastalığın uygunluğuna göre laparoskopık (kapalı) olarak da yapılabilir.