Karaciğer Tümörleri

İyi huylu tümörleri: Hemanjiom, hepatic adenoma, fokal nodüler hiperplazi ve kist hidatiktir. En sık hemanjiomalara rastlanır. Şikayet yaratmadıkça tedavi ve takip gerektirmezler. Toplumun % 20’sinde bulunur. Genellikle başka sebeplerle yapılan tetkikler sırasında raslantısal olarak tespit edilirler. Çok büyüyüp ağrı ve baş semptomları oluşturduklarında tedavileri gerekir.

Kist hidatik: Bir parazit tarafından (ekinokokus granülosus) oluşturulan, vücüdun bütün organ ve dokularında oluşabilmekle beraber en sık olarak karaciğerde görülen, kistik kitle oluşturan bir hastalıktır. Karaciğerin derinlerinde yerleşen küçük kist hidatikleri ilaç tedavisi vererek takip etmek yeterlidir. Büyük olanlar ise cerrahi ve cerrahi dışı uygulamalar ile tedavi edilirler. İçeriğinin durumuna göre 5 tipe ayrılırlar. 1 ve 2 tiplerde ultrason eşliğinde kist içeriği boşaltılarak içine skolisidal madde verilebilir. Diğer tipleri ise cerrahi olarak tedavi edilirler.

Malign tümörleri: Sıklıkla başka organ kanserlerinin karaciğere yayılmaları (metastaz)dır. Primer tümörleri hepatositlerden ve karaciğer içi safra yollarından köken alır. (hepatoselüler karsinom ve kolanjioselüler karsinoma). Genellikle sirotik zeminde gelişirler. En etkin tedavileri cerrahi rezeksiyondur. İleri evre sirozlarda karaciğer nakli ile hem siroz hem de kanser tedavi edilebilir. Cerrahiye uygun olmayan hastalarda radyolojik embolizasyon ile lokal kemoterapi uygulaması da yapılabilir (TACE uygulaması). Ayrıca tümöre alkol uygulamak, radyofrekans ile tümörün ablasyonu ve kriyoterapi ile tümörün dondurulması da diğer tedavi seçeneklerini oluşturur.