Mide Kanseri

Mide kaburgaların arkasında, üst karında yiyeceklerin hazmedilerek iletilmesine yarayan temel olarak kas yapıdan oluşan matara şeklinde bir organımızdır. Bu organın içini döşeyen tabakadan köken alan kontrolsüz hücre büyümelerine mide kanseri denilir. Bu gelişme midenin herhangi bir kısmında olabilir.

Tümörün lokalizasyonuna göre hastanın şikayetleri değişebilir. Temel olarak; kilo kaybı, üst karın ağrısı, yutma güçlüğü, bulantı-kusma, yemeklerde erken doygunluk hissi oluşması ve şişkinlik gibi şikayetlere sebep olur.

Risk faktörleri; gastroözofageal reflü, şişmanlık, tuzlu ve tütsülenmiş yiyecekler, sebze ve meyveden fakir diyet, aile hikayesi, helikobakter pilori enfeksiyonu, uzun süreli mide enflamasyonu (gastritis), sigara kullanımı ve mide polipleri olarak kabul edilmektedir.

Teşhis

Fizik muayene, gastroskopi, endoskopik biyopsi, torakal ve abdominal CT, karın ultrasonografisi, kan tahlillleri teşhiste kullanılan metodlardır.

Tedavi

Multidisiplinerdir.

Cerrahi tedavi: Tümörün midedeki yerleşimine göre midenin bir kısmı ya da tamamı çıkarılır (parsiyel gastrektomi, total gastrektomi). Ek olarak komşu organların bır kısmının veya tamamının da çıkarılması gerekebilir. (Pankreas, kolon ve dalak gibi).

Buna ek olarak tümörün yayılma ihtimali olan lenfatikler disseke edilerek temizlenir. (rejyonel lenfatik disseksiyon).

Kemoterapi ve radyoterapi; Ameliyat tamamlanıp çıkarılan parçanın patolojik inceleme sonuçlarına göre, vucudun diğer yerlerine yayılmış ancak tesbit edilemeyen hücrelerin harap edilmesi amacıyla kemoterapi, lokal nüksü önlemek amacıyla radyoterapi uygulanır.

Tedavilerin gastrointestinal takiben hasta; ilk 2 yıl 3 ayda bir, 5 yıla kadar 6 ayda bir, daha sonra yıllık olarak takip edilir.

Ameliyatta midenin bir kısmının veya tamamının alınması daha sonra ciddi problem yaratmaz. Erken doygunluk hissi, genellikle geçici olan bir süre devam eden ishal ve bir miktar kilo kaybı olabilir. Daha küçük porsiyonlarla daha sık beslenerek bu duruma adapte olunur.

Midenin seyrek görülen tümörleri; mide lenfoması ve gastrointestinal stromal tümörlerdir.