Safra Kesesi ve Safra Yolları Tümörleri

Safra kesesi karaciğerin alt tarafında ona yapışık ve komşu olan safranın depolanması işlevini gören bir organdır. Kanserleri nadirdir. İlişki net olarak kurulamasa da safra kesesi taşlarının etyolojide rolü olabileceği kabul edilmektedir. Cerrahi tedavi dışında başka tedavi seçeneği yoktur. Ameliyat safra kesesi ile beraber bir miktar karaciğer dokusunun çıkarılması ve muhtemel lenfatik yayılım bölgelerinin temizlenmesi şeklinde yapılır.

Safra Yolları; Karaciğer içinden başlayıp oniki parmak barsağına kadar devam eden ve karaciğeriçi ve karaciğerdışı safra yolları olarak bölümlenen, karaciğerde üretilen safranın barsağa iletilmesi görevini yapan yapılardır. Karaciğeriçi safra yollarından köken alan kanserler karaciğer kitleleri şeklinde ortaya çıkarlar. Karaciğerdışı safra yolları tümörleri ise safra yolları tıkanıklığına sebep olarak sarılık meydana getirirler. Kabaca üst, orta ve alt safra yolları tümörleri olarak sınıflanabilirler. Lokalizasyonuna göre tümörün çıkarılabilmesi için karaciğer rezeksiyonu veya Whipple ameliyatı uygulanması gerekebilir. Ameliyata uygun olanlarda hastalıklı bölge cerrahi olarak çıkarılır ve muhtemel yayılma alanları disseke edilerek temizlenir.

Eğer tümör unrezektable ise yani ameliyatla çıkarılamazsa safra yollarını açmaya yönelik by-pass işlemleri veya ameliyat yapılmadan safra yollarının içine stent uygulaması yapılabilir.

Teşhiste kullanılan araçlar CT, MRI, USG ve MRCP ile kan tahlilleridir.